Công trình lắp đặt motor cửa cổng xếp 1 đường ray ở Nhơn Trạch - Đồng Nai